Транспонирането на великите съдове е тежка вродена патология на сърцето, характеризираща се с нарушение на положението на основните съдове: аортен дебит от дясното сърце и белодробна артерия от ляво. Клиничните признаци на транспортиране на големите съдове включват цианоза, диспнея, тахикардия, хипотрофия, сърдечна недостатъчност. Диагностиката на транспортирането на големите съдове се основава на данните от PCG, ЕКГ, рентгеново изследване на гръдните органи, сърдечна катетеризация, вентрикулография. Методите за оперативна корекция на транспортирането на основните съдове са палиативни интервенции (балонна ариосептостомия) и радикални операции (Mastard, Senning, Zateni, Rastelli, артериално превключване).

Транспониране на велики съдове

Транспонирането на великите съдове е вродено сърдечно заболяване, чиято анатомична основа е неправилното разположение на аортата и белодробната артерия една спрямо друга и връщането им от вентрикулите на сърцето. Сред различните CHDs, транспонирането на големите съдове е 7-15%; 3 пъти по-често при момчетата. Транспониране от най-големите кораби, е един от "големите пет" - най-често срещаните вродени аномалии на сърцето, заедно с камерен преграден дефект, коарктация на аортата, патент Боталов, тетралогия на Fallot.

В кардиологията транспонирането на големи съдове принадлежи към критичните сърдечни дефекти от син тип, които са несъвместими с живота и поради това изискват хирургическа намеса през първите седмици от живота.

Причини за транспониране на големи кораби

Аномалии на развитието на големи съдове се формират през първите 2 месеца на ембриогенеза в резултат на хромозомни аберации, неблагоприятна наследственост или отрицателни външни влияния. Екзогенни фактори могат да действат вирусни инфекции прехвърлени бременна (ТОРС, морбили, варицела, морбили, заушка, херпес, сифилис), токсикоза, излагане на радиация, наркотици, алкохолна интоксикация, polyhypovitaminosis, майчина заболявания (захарен диабет), свързани с възрастта промени в тялото на жена на възраст над 35 години. Транспонирането на големите съдове се извършва при деца със синдром на Даун.

Не са напълно разбрани директните механизми за транспониране на великите съдове. Според една от версиите, дефектът се причинява от неправилно огъване на аортна белодробна преграда по време на кардиогенезата. Съгласно по-съвременните концепции транспортирането на големите съдове е резултат от необичаен растеж на субаоретичните и субпулмонарните шишарки по време на разклоняването на артериалния багаж. Когато полагането на сърцето при нормална резорбция на инфундибуларната преграда води до образуването на аортната клапа, назад и надолу от клапана на белодробната артерия над лявата камера. При трансцизията на големите съдове процесът на резорбция се нарушава, което се придружава от местоположението на аортната клапа над дясната камера и белодробната клапа над лявата.

Класификация на транспонирането на великите съдове

В зависимост от броя на свързаните комуникации, които изпълняват компенсаторна роля и състоянието на белодробното кръвообращение, има следните варианти за транспониране на големите плавателни съдове:

1. Транспортиране на големи съдове, придружени от хиперволемия или нормален белодробен кръвоток:

 • с дефект на предсърдния септус или отворен овален прозорец (просто транспониране)
 • с VSD
 • с открит артериален канал и наличие на допълнителни комуникации.

2. Транспониране на големите съдове, придружено от намаляване на белодробния кръвоток:

 • с левокамерна стеноза
 • с VSD и стеноза на изходния тракт на лявата камера (комплексно транспониране)

В 80% от случаите, транспонирането на големите плавателни съдове се комбинира с едно или няколко допълнителни комуникации; при 85-90% от пациентите дефектът е придружен от хиперволемия на белодробното кръвообращение. Транспонирането на големите съдове се характеризира с паралелно подреждане на аортата по отношение на белодробния ствол, докато в нормалното сърце се пресичат двете артерии. Най-често аортата се намира пред белодробния багажник, в редки случаи съдовете се намират в една равнина успоредно или аортата се локализира зад задната част на бедрото. В 60% от случаите се установява D-трансплантация - позицията на аортата отдясно на белодробния тракт, при 40% L-транспониране - лявата страна на аортата.

Характеристики на хемодинамиката при транспонирането на великите съдове

От гледна точка на хемодинамичната оценка е важно да се прави разграничение между пълното транспониране на великите съдове и коригираните. При коригираното транспониране на аортата и белодробната артерия се осъществява камерно-артериална и предсърдно-камерна несъответствие. С други думи, транспониране на големите съдове, коригиран в съчетание с обръщането на камерите, така че хемодинамичните извършва във физиологичен разтвор посока: аортата влиза артериалната кръв в белодробната артерия и венозната. Природата и тежестта на хемодинамичните смущения в коригираното транспониране на големите съдове зависят от придружаващите ги малформации - VSD, митрална недостатъчност и т.н.

Пълната форма съчетава несъответстващи вентрикуларно-артериални връзки в съвместни взаимоотношения на други части на сърцето. С пълното транспортиране на великите съдове венечната кръв от дясната камера влезе в аортата, се разпространява през голямата циркулация и след това отново влезе в дясното сърце. Артериалната кръв се освобождава от лявата камера в белодробната артерия, през нея в белодробната циркулация и се връща към лявото сърце.

В пренаталния период транспортирането на великите съдове практически не нарушава циркулацията на плода, тъй като белодробният кръг в плода не функционира; кръвообращението се извършва в голям кръг през отворен овален прозорец или отворен артериален канал. След раждането животът на дете с пълно транспортиране на големите съдове зависи от наличието на съпътстващи комуникации между малката и голямата циркулация (LLC, DSF, PDA, бронхиалните съдове), осигуряващи смес от венозна и артериална кръв. При отсъствието на допълнителни дефекти, децата умират веднага след раждането.

С транспонирането на великите съдове кръвоснабдяването се извършва в двете посоки: в този случай колкото по-голям е размерът на комуникацията, толкова по-ниска е степента на хипоксемия. Най-благоприятни са случаите, когато DMPP или DMD осигуряват адекватно смесване на артериална и венозна кръв, а наличието на умерена стеноза на белодробната артерия предотвратява прекомерната хиперволемия на по-малките кръгове.

Симптомите на транспониране на великите съдове

Децата с транспортиране на великите съдове се раждат в пълен мандат, с нормално или леко увеличено тегло. Непосредствено след раждането, с началото на функционирането на отделен белодробен кръг на кръвообращението, се увеличава хипоксемията, която се проявява клинично чрез обща цианоза, задух и тахикардия. С транспонирането на големите съдове, комбинирани с AAD и коарктацията на аортата, се открива диференцирана цианоза: цианозата на горната половина на тялото е по-изразена от по-ниската.

Още в първите месеци на живота се развиват признаци на сърдечна недостатъчност и напредък: кардиомегалия, увеличаване на размера на черния дроб, по-рядко - асцит и периферен оток. При изследването на дете с транспониране на великите съдове се обръща внимание на деформацията на фалангите на пръстите, наличието на сърдечна гърбица, недохранване, изоставане в двигателното развитие. При отсъствие на белодробна стеноза преливането на кръв в белодробното кръвообращение води до честа поява на рецидивираща пневмония.

Клиничният ход на коригираното транспониране на великите съдове без съпътстващо ХБН е асимптоматично от дълго време, няма оплаквания, детето се развива нормално. Когато се говори за кардиолог, обикновено се откриват пароксизмална тахикардия, атриовентрикуларен блок и сърдечен шум. При наличието на съпътстващо ХБН клиничната картина на коригираното транспониране на големите съдове зависи от тяхното естество и степента на хемодинамични нарушения.

Диагностика на транспортирането на великите съдове

Наличието на транспортиране на великите съдове в детето обикновено се признава дори в болницата за майчинство. Физическото изследване разкрива сърдечна хиперактивност, изразен сърдечен импулс, който се премества медиазно, разширява гръдния кош. Аускулационните данни се характеризират с усилване на двата тона, систоличния шум и шума на PDA или VSD.

При деца на възраст 1-1,5 месеца ЕКГ показва признаци на претоварване и хипертрофия на дясното сърце. При оценката на гърдите радиография високо специфични функции транспониране на големите съдове са кардиомегалия характеристика сърцето сянка конфигурация на яйцевидна форма, тясната съдова снопа в Антеропостериорните и разширена в страничен изглед, лявата позиция на аортната дъга (в повечето случаи), моделът изчерпване на белия дроб стеноза на белодробната артерия или обогатяването му при дефекти на преграда.

Ехокардиографията показва ненормално изхвърляне на големите съдове, хипертрофия на стените и дилатация на сърдечните камери, свързани дефекти и наличие на стеноза на белодробната артерия. С помощта на импулсна оксиметрия и изследване на състава на кръвните газове се определят параметрите на насищането с кислород в кръвта и парциалното налягане на кислорода: при транспониране на основните съдове на SO2 по-малко от 30%, PaO2 - по-малко от 20 mm Hg. Когато се проявяват кухините на сърцето, се установява повишено насищане на кръвта с кислород в дясното предсърдие и вентрикула и намаляване на лявата част на сърцето; равно налягане в аортата и дясната камера.

методи Radiopaque изследвания (вентрикулография, atriografiya, аортография, коронарна ангиография) визуализира патологична разлика поток от лявата сърцето в белодробната артерия, а отдясно - в аортата; свързани дефекти, аномалии на изпускане на коронарните артерии. Транспортирането на големи съдове трябва да се различава от тетрад на Fallot, белодробна атрезия, атрезия на трикуспидната клапа, хипоплазия на лявото сърце.

Лечение на транспортирането на големи кораби

Спешно хирургично лечение е показано за всички пациенти с пълно транспониране на големите съдове. Противопоказанията са случаи на развитие на необратима белодробна хипертония. Преди операцията на новороденото се дава медицинска терапия с простагландин Е1, което помага да се запази отвореният артериален канал и да се осигури адекватен кръвен поток.

Паразитни интервенции при транспортирането на големите съдове са необходими в първите дни на живота, за да се увеличи размерът на естествения или да се създаде изкуствен дефект между малките и големите кръгове на кръвообращението. Такива операции включват ендоваскуларна балонна ариосептостомия (операция "Park-Rashkind") и открита атриоптектомия (резекция на междуреакторната преграда според Blelock-Henlon).

Хемокорективните интервенции, извършени по време на транспортирането на големите съдове, включват операции на Mastard и Senning - интраавтоматично превключване на артериални и венозни кръвни потоци с помощта на синтетичен пластир. В същото време топографията на главните артерии остава същата, през атриалния тунел от белодробните вени кръвта влиза в дясното предсърдие и от кухи вени наляво.

Изпълнения Анатомично правилното транспониране на големите съдове включват различни методи превключване кръв Zhatene операция (пресичане ортотопичен replantation и големи съдове, лигиране CAP), Rastelli операция (VSD пластмаса и премахване на стеноза на белодробната артерия), превключване кръв от пластмаса на IVS. Специфични следоперативни усложнения, придружаващи корекция на транспониране на големите съдове, могат да служат като SSS, белодробна стеноза усти и вена кава стеноза камерна еферентни пътища.

Прогноза за транспонирането на великите плавателни съдове

Пълното транспониране на великите съдове е критично сърдечно заболяване, несъвместимо с живота. При липса на специализирана сърдечна операция половината от новородените умират в първия месец от живота, повече от 2/3 от децата умират с 1 година от тежка хипоксия, циркулаторна недостатъчност и повишаване на ацидозата.

Хирургическата корекция на простото транспониране на великите съдове позволява да се постигнат добри дългосрочни резултати в 85-90% от случаите; със сложна форма на недостатък - в 67% от случаите. След операцията пациентите трябва да наблюдават сърдечния хирург, да ограничават физическото натоварване, да предотвратяват инфекциозния ендокардит. Значението на пренаталното идентифициране на транспортирането на великите съдове с помощта на фетална ехокардиография, подходящо управление на бременността и подготовка за раждане.

Транспониране на великите съдове: същността на ХБН, причините, лечението, прогнозата

Трансплантацията на големите съдове (TMS) се нарича тежка сърдечна аномалия, когато аортата напусне дясната камера (RV), а белодробният багажник е отляво. TMS представлява до 15-20% от всички вродени сърдечни дефекти (CHD), сред пациентите с три пъти повече момчета. TMS е една от най-честите форми на ХБН, заедно с тетрада на Fallot, коригиране на аортата, дефицит на камерна септума (VSD) и др.

С транспонирането на основните артерии артериалната кръв не се обогатява с кислород, тъй като се движи в затворен кръг, като заобикаля белите дробове. Малкият пациент става цианотичен веднага след раждането, с явни признаци на сърдечна недостатъчност. TMS е "син" дефект с тежка тъканна хипоксия, изискващ хирургично лечение през първите дни и седмици от живота.

Причини за TMS

Обикновено не е възможно да се установят точните причини за появата на патологията при конкретно бебе, тъй като по време на бременност майката може да бъде изложена на различни неблагоприятни ефекти. Може да играе роля в появата на тази аномалия:

 • Вирусни заболявания по време на бременност (рубеола, варицела, херпес, респираторни инфекции);
 • Тежка жлеза;
 • Йонизираща радиация;
 • Употреба на алкохол, лекарства с тератогенни или мутагенни ефекти;
 • Съпътстваща патология при бременни жени (напр. Диабет);
 • Възрастта на мама е над 35 години, особено при първата бременност.

Забелязва се, че ТМС се появява по-често при деца със синдром на Даун, причините за които са хромозомни аномалии, причинени от горните причини, включително. При деца с TMC могат да се диагностицират дефекти на други органи.

Въздействието на наследствеността е възможно, въпреки че точният ген, отговорен за ненормалното развитие на сърцето, все още не е открит. В някои случаи причината е спонтанна мутация, докато майката отрича вероятността за външна експозиция под формата на рентгенови лъчи, лекарства или инфекции.

Полагането на органи и системи се осъществява през първите два месеца от развитието на ембриона, поради което през този период е необходимо да се защити много чувствителния ембрион от всички видове токсични фактори. Ако сърцето започна да се формира неправилно, то няма да се промени, а признаците на порок ще се появят веднага след раждането.

Движение на кръвта в TMS

Бих искал да преподавам по-подробно как кръвта се движи по дължината на кухините на сърцето и съдовете по време на тяхното транспониране, защото без разбиране на тези механизми е трудно да си представим същността на порока и неговото проявление.

Характеристиките на кръвния поток в TMS определят наличието на две затворени, несвързани кръгове на кръвообращението. От хода на биологията всеки знае, че сърцето "изпомпва" кръвта в две кръгове. Тези потоци са разделени, но представляват едно цяло. Венозна кръв оставя панкреаса в белите дробове, връщайки се под формата на артериална, обогатена с кислород, в лявото предсърдие. От НД до аортата навлиза артериална кръв с кислород и се насочва към органи и тъкани.

С TMS аортата започва не от лявата страна, а от дясната камера, а бедрото се премества от ляво. По този начин се получават две кръгове, едната от които "задвижва" венозна кръв през органите, а втората я изпраща до белите дробове и в действителност получава обратно. При тази ситуация не може да има адекватен обмен на реч, тъй като кислородната кръв не достига до органи, различни от белите дробове. Този вид недостатък се нарича пълно TMS.

Пълното транспониране на плода е доста трудно за откриване. С ултразвук, сърцето ще изглежда нормално, четирикамерен, два кораба ще се отклоняват от него. В този случай диагностичният критерий за дефект може да бъде паралелен курс на главните артерии, обикновено пресичащи се, както и визуализацията на голям съд, който произхожда от лявата камера и е разделен на 2 клона - белодробните артерии.

Ясно е, че кръвообращението се нарушава до критично ниво и без да е възможно поне малко да се изпрати артериална кръв до органите е абсолютно необходимо. За помощ на болно малко сърце може да дойде, странно звучи, други CHDs. По-специално, ще бъде от полза открит дефект на артериалния канал в септа между атриума или вентрикулите. Наличието на такива допълнителни средства за комуникация ни позволява да свържем и двете кръгове и да осигурим, макар и минимално, но все пак доставянето на кислород към тъканите. Допълнителните пътеки осигуряват поминък преди операцията и са достъпни при 80% от пациентите с ТМС.

кръвните пътища, които са патологични за възрастен, частично компенсират дефекта и присъстват при повечето пациенти

Също толкова важно по отношение на клиниката и прогнозата е състоянието на белодробния кръг на кръвния поток, наличието или липсата на претоварване с кръв. От тази позиция е обичайно да се разграничават следните сортове TMS:

 1. С претоварване или нормално налягане в белите дробове;
 2. С намалена белодробна циркулация.

Девет от десет пациенти намират претоварване от малък кръг "екстра" кръв. Причините за това могат да бъдат дефекти в преградата, отворен артериален канал, наличието на допълнителни начини за комуникация. Обезкулването на малък кръг се получава, когато отворът за вентилация на ЛН е стеснен, което се случва в изолирана форма или в комбинация с дефект на вентрикуларния септал.

Анатомично по-сложен дефект е коригираното транспониране на великите съдове. И двете камери и кръвоносните съдове са "объркани" в сърцето, но това прави възможно компенсирането на нарушения кръвен поток и привеждането му на приемливо ниво. При коригираните ТМС и двете камерни клетки с разширените от тях съдове се променят: лявото предсърдие преминава в дясната камера, следва аортата, а от дясното предсърдие кръвта се придвижва към НН и белодробния ствол. Подобно "объркване" обаче осигурява движението на течността в правилната посока и обогатяването на тъканите с кислород.

Пълна TMS (ляво) и коригирано зло (вдясно), снимка: vps-transpl.ru

В случай на коригирана малформация, кръвта ще се движи във физиологичната посока, поради което наличието на допълнителна комуникация между атриума или вентрикулите не се изисква и ако е така, тя ще играе отрицателна роля, водеща до хемодинамични смущения.

Видео: TMS - медицинска анимация (eng)

Прояви на TMC

По време на пренаталния период това сърдечно заболяване не се проявява, защото белодробният кръг на плода не работи. След раждането, когато сърцето на бебето започва да помпа кръв към белите дробове самостоятелно, TMS също се проявява напълно. Ако транспонирането бъде коригирано, тогава клиниката е оскъдна, ако дефектът е пълен, знаменията му няма да изминат дълго време.

Степента на нарушения при пълна TMS зависи от средствата за комуникация и техния размер. Колкото повече кръвта се смесва в сърцето на новородените, толкова повече кислород ще получи тъкан. Най-добрият вариант е, когато има достатъчно отвори в преградите, а белодробната артерия е до известна степен стеснена, което предотвратява претоварването в обема на белодробния кръг. Пълното транспониране без допълнителни аномалии е несъвместимо с живота.

Децата с транспортиране на основните плавателни съдове се раждат навреме, с нормална маса или дори големи и в първите часове на живота се наблюдават признаци на СНХ:

 • Силна цианоза на цялото тяло;
 • Недостиг на въздух;
 • Повишен сърдечен ритъм.

Освен това феномените на сърдечната недостатъчност бързо се увеличават:

 1. Сърцето расте по размер;
 2. В кухините се появява течност (асцит, хидроторакс);
 3. Черен дроб се увеличава;
 4. Появява се подуване.

Други признаци на неизправност на сърцето също привличат вниманието. Така наречената "сърдечна гърбица" (деформация на гръдния кош) се причинява от разширено сърце, нокътни фаланги на пръстите се сгъстяват, бебето изостава в развитието си, не печели добре. Възникват известни трудности при хранене, тъй като за детето е трудно да суче в гърдите с тежко задушаване. Всяко движение и дори плач може да бъде невъзможна задача за такова дете.

Ако излишъкът от кръв влезе в белите дробове, тогава има тенденция към инфекциозно-възпалителни процеси, често пневмония.

Коригираната форма на TMS протича много по-благоприятно. При отсъствието на други сърдечни дефекти в клиниката, може да няма никакво транспониране, защото кръвта се движи правилно. Детето ще расте правилно и ще се развива в зависимост от възрастта, а дефектът може да бъде открит случайно от наличието на тахикардия, сърдечен шум и нарушения на проводимостта.

Ако коригираното транспониране се комбинира с други нарушения, тогава симптомите ще се определят от тях. Например, когато се появи дупка в мембраната на мембраната, ще се появи задух, пулсът ще се увеличи, признаци на сърдечна недостатъчност под формата на едем и ще се появи разширен черен дроб. Такива деца страдат от пневмония.

Методи за корекция на TMS

Предвид наличието на анатомични промени в сърцето, единственото възможно лечение на дефект е хирургическа намеса и колкото по-рано се извършва, толкова по-малко необратими последиците ще се дължат на заболяването.

Спешна намеса е показана за пациенти с пълна ТМС и преди операцията са предписани простагландини, за да се предотврати затварянето на дуктус артериос, който позволява кръвта да бъде "смесена".

В първите дни от живота на бебето е възможно да се извършват операции, които осигуряват свързването на кръговете на кръвообращението. Ако има дупки в дяловете - те се разширяват при липса на дефекти, които създават. Операцията на Рашкинд се извършва ендоваскуларно, без да прониква в гръдната кухина и се състои в въвеждането на специален балон, който удължава овалния прозорец. Тази интервенция дава само временно действие за няколко седмици, през които трябва да бъде разрешен въпросът за радикалното лечение.

Най-правилното и ефективно лечение се счита за операция, при която аортата се връща в лявата камера, а бедрото в дясно, както би било нормално. Интервенцията се извършва по открит начин, при обща анестезия продължителността е от един и половина до два часа или повече, в зависимост от сложността на дефекта.

Пример за работа с TMS

След като бебето е потопено в анестезия, хирургът пресича тъканите на гръдния кош и достига до сърцето. По това време се създава изкуствен приток на кръв, когато устройството изпълнява ролята на сърцето, а кръвта допълнително се охлажда, за да предотврати усложненията.

След като отвори пътя към главните артерии и сърцето, докторът отрязва и двата вида малко над прикачването им, приблизително по средата на дължината. Коронарните лемежи се зашиват в устата на белодробната артерия, а след това аортата се "връща" тук. Белодробната артерия е фиксирана към областта на аортата, която остава на изхода от дясната камера, използвайки фрагмент от перикарда.

Резултатът от операцията е нормалното място на васкуларните пътища, когато аортата излиза от лявата камера, идват от нея коронарните артерии на сърцето и белодробният багажник произхожда от дясната половина на органа.

Оптималният период за лечение е първият месец от живота. Разбира се, можете да живеете по-дълго в чакането й, но тогава самата намеса ще стане неподходяща. Както знаете, лявата камера е по-дебела от дясната и е предназначена за голямо натоварване под налягане. В случай на порок, то ще се атрофира, тъй като кръвта натиска в малък кръг. Ако операцията се извърши по-късно, лявата камера няма да бъде готова да изпомпва кръвта в системната циркулация.

Когато времето е пропуснато и вече не е възможно да се възстанови анатомията на сърцето, има друг начин за коригиране на кръвния поток. Това е така наречената интраадариозна корекция, която се използва повече от 25 години и се е доказала като ефективен начин за лечение на ТМС. Показва се на децата, които не са извършили горепосочената операция навреме.

Същността на intraatrial корекция е дисекция на дясното предсърдие, премахване на стени и шиене "кръпка", който насочва венозната кръв от големия кръг на лявата камера, откъдето отива в белите дробове си и белодробните вени връщат кислород кръв към "правилната" сърцето и след това - в анормално разположената аорта. Така, без да се променя местоположението на основните артерии, се постига движение на кръвта в правилната посока.

Прогноза и резултати от лечението

Когато се роди бебе с транспортиране на плавателни съдове, родителите му са много загрижени не само за операцията, но и за това какво ще се случи след като детето ще се развие и какво го очаква в бъдеще. С навременното хирургично лечение прогнозата е доста благоприятна: до 90% или повече от пациентите живеят нормално, периодично посещават кардиолог и преминават минимум прегледи за наблюдение на работата на органа.

При сложни дефекти ситуацията може да е по-лоша, но въпреки това повечето пациенти имат приемливо качество на живот. След операцията на корекция в предсърдието около половината от пациентите нямат ограничения в живота и продължителността им е доста висока. Другата половина може да страда от аритмии, симптоми на сърдечна недостатъчност, поради което се препоръчва да се ограничи физическото натоварване и жените да бъдат предупредени за рисковете от бременност и раждане.

Днес TMS е напълно лечима аномалия и стотици деца и възрастни, които успешно са преминали операцията, са доказателство за това. Много зависи от родителите, тяхната вяра в успеха и желанието да помогнат на бебето си.

Транспониране на велики съдове: как да се преодолее дефектът?

Вродени анормални съдове, разположени извън сърдечните камери, представляват заплаха за живота. Транспонирането на големите съдове е най-честата вродена сърдечна болест сред другите дефекти. Виждането на бременна жена може да разкрие проблем преди раждането на бебето, което ще помогне за планирането на лечението.

Характеристики на болестта

Правилната структура предполага, че белодробният ствол излиза от дясната камера, която е отговорна за венозна кръв. Чрез този основен съд кръвта се насочва към белите дробове, където се обогатява с кислород. От артерията на лявата камера стои. Лявата половина е отговорна за артериалната кръв, която се изпраща в голям кръг за хранене на тъканите.

Транспонирането е патология, когато големите съдове са обърнати. От дясната камера изчервена кръв навлиза в артерията и в големия кръг. И от лявата камера кръвта, предназначена за насищане на клетките с кислород, отново отива в затворен кръг в белите дробове.

Получават се два успоредни кръга, в които обогатената кръв не може да влезе в големия кръг и когато тя навлезе в белите дробове, тя не е наситена с кислород, защото не я дава на тъканите и не е обеднена. Венозната кръв в голям кръг веднага създава кислородно гладуване на тъканите.

Как се възприемат аномалните споразумения за кораби за различни периоди от живота:

 • Бебе в утробата. Дете в утробата не изпитва дискомфорт в случай на подобна патология, защото кръвта му все още не преминава през голям кръг и не е жизненоважна през този период.
 • За родено дете е важно да има възможност поне част от венозната кръв да получи кислород. Наличието на други вродени аномалии помага на ситуацията. Дефект на междинната септума, когато има дупка в нея и кръвта на различни вентрикули може да комуникира помежду си. Част от венозната кръв се придвижва към лявата камера и следователно се включва в малък кръг. Има способността да получава кислород, като влезе в белите дробове. Артериалната кръв, частично попадаща в дясната половина на сърцето, през артерията преминава в голям кръг и не позволява на тъканите да попаднат в критично състояние поради хипоксия. Също така, частичният обмен на кръв между венозната и артериалната циркулация може да се извърши чрез:
  • все още не затворен артериален канал,
  • ако предсърдната преграда е дефектна,
  • овален прозорец.
 • Възрастното лице, ако в ранна детска възраст вродените дефекти, причинени от този вид дефект, не са коригирани, не може да бъде жизнеспособно. Това се дължи на факта, че резултатите от патологичната прогресия се натрупват в организма, което води до необратими процеси. Опциите могат да бъдат, ако аномалията не е много тежка форма, но е невъзможно да има нормална продължителност на живота без никаква корекция.

От особеностите на болестта и основния метод за борба с транспонирането на великите съдове са описани по-подробно от медицински специалисти в следния видеоклип:

Форми и класификация

Експертите разграничават четири варианта за нарушения.

 1. Непълно транспониране. Когато великите съдове се отдалечават от една камера, например: вдясно.
  Ако съдовете по погрешка на природата са обърнати, но единият от тях има изход от двете им вентрикули.
 2. Пълно транспониране на великите съдове. Така нареченият дефект, когато основните артериални артерии и белодробният ствол промениха мястото си. Резултатът е два паралелни кръга на кръвообращението. В същото време кръвта на венозната циркулация и артериалният кръг не се комуникират помежду си.
  Трудният случай. Артериалният канал помага да се издържи до корекция, което прави възможно кръвта на малкия и големия кръг да комуникира. Той продължава от перинаталния период и лекарите се опитват да отложат затварянето му до коригираща процедура.
 3. Транспортирането на магистрали, което има допълнителни дефекти на физиологията. Ето и случаи, при които сърдечната стена има дупка, която е дефект. Това обстоятелство обаче улеснява новороденото и прави възможно преживяването на коригиращата процедура.
 4. Коригирана форма на транспортиране на големи съдове
  С тази патология природата изглежда е направила двойна грешка. Както и в първия случай, основните кораби на багажника се заменят на някои места. И втората аномалия - лявата и дясната камера са също на мястото си. Тоест дясната камера се намира отляво и обратно.
  Тази форма улеснява ситуацията, защото кръвообращението няма силно влияние. Но с течение на времето ефектите от патологията все още се натрупват, защото десните и левите вентрикули са естествено създадени, за да носят различни натоварвания и е трудно за тях да се заместват.

Неправилно подреждане на основните плавателни съдове (схема)

Причини за възникване на

Неправилното подреждане на великите съдове се образува по време на перинаталния живот на плода през периода, когато се появи създаването на сърцето и съдовата система. Това спада през първите осем седмици. Защо се случва необичайно неуспех, не е точно известно.

Факторите, допринасящи за необичайното вътрематочно развитие на органите включват:

 • Излагане на бъдещата майка на влияния:
  • контакт с вредни химикали
  • приемане на лекарства без консултация с лекар,
  • излагане на йонизиращо лъчение
  • живеещи в места с лоша среда,
  • ако бременната е болна:
   • пилешка шарка,
   • ТОРС,
   • морбили
   • херпес,
   • паротит,
   • сифилис,
   • рубеола;
 • генетично предразположение
 • недохранване или неспазване на диета,
 • пие алкохол
 • захарен диабет при бъдещата майка без подходящ контрол по време на детето,
 • ако бременността е на възраст над четиридесет години,
 • тютюнопушене
 • болестта възниква при деца с други хромозомни нарушения, например синдром на Даун.

симптоми

Тъй като пациентите не преживяват без адаптиране в ранна детска възраст, можем да говорим за симптомите на транспортиране на великите съдове при новородени:

 • кожата има синкав нюанс
 • увеличен черен дроб
 • задух
 • често сърцебиене;
 • в бъдеще, ако детето е било в състояние да оцелее без отстраняване на дефекти:
  • има забавяне на физическото развитие,
  • лошо натрупване на необходимото тегло в съответствие с възрастта,
  • гърдите се увеличават
  • сърцето е прекалено голямо
  • подуване.

диагностика

Възможно е да се определи транспортирането на големи съдове в плода по време на пренаталното развитие. Това ще помогне да планирате грижите за детето и да се подготвите за него. Ако проблемът не е установен, тогава при раждането специалистите по цианоза предполагат сърдечни заболявания.

За да се изясни вида на нарушението, може да има такива процедури.

 • ехокардиография
  Много информативен и сигурен метод. Можете да определите погрешното местоположение на корабите и други дефекти.
 • Рентгенови изображения
  Те дават възможност да се видят формата и размерите на сърцето, някои особености на съдовете.
 • катетеризация
  Катетърът се вкарва в сърцето чрез съдовете. С него можете да разгледате подробно вътрешната структура на сърдечните камери.
 • ангиография
  Един от начините за инспектиране на кръвоносните съдове с помощта на контрастен агент.

Следващото видео ще ви покаже как изглеждат транспонирането на великите плавателни съдове:

лечение

Основният и единствен метод за лечение на транспортирането на големите съдове е операцията. Има няколко начина за подкрепа на новороденото в периода преди корекцията.

Терапевтични и медицински методи

Терапевтичният метод ще бъде необходим при наблюдение на състоянието след операцията. Прилагане на лекарствения метод като помощно средство. По време на подготовката на новороденото за адаптиране, може да бъде възложено да приема простагландин Е1. Цел: да се предпази артериалният канал от свръхрастеж.

Тя съществува при дете преди раждането, след това расте. Поддържането на отворения отвор ще помогне на детето да оцелее в операцията. Възможно е да се съобщи за венозна и артериална циркулация.

И сега нека да говорим за операцията по време на транспортирането на великите съдове.

операция

 • Първата операция, която в повечето случаи прави новороденото възможно най-бързо - процедурата на Рашкинд. Тя се състои в въвеждането на катетър с балон в областта на сърцето под наблюдението на апарата.
  Балонът в овалния прозорец се надува, като по този начин го разширява. Операцията е затворена (палиативна).
 • Операцията за коригиране на дефектите е радикална интервенция с използване на изкуствено поддържане на кръвообращението (операция Затени). Целта на процедурата е пълната корекция на естествените дефекти. Най-доброто време за провеждане е първият месец от живота.
 • Ако сте закъсняли с обръщане към специалисти за помощ, понякога операция за придвижване на корабите не работи. Това се дължи на факта, че вентрикулите са се приспособили към съществуващия товар и не могат да издържат на промяната. Това обикновено се отнася за деца на възраст над една година и до две години. Но експертите имат възможност да им помогнат. Провежда се хирургична интервенция, за да се пренасочат кръвните потоци, така че в резултат на това артериалната кръв циркулира в голям кръг и венозната кръв циркулира в малък кръг.

По-подробно за начина, по който се извършва операцията, ако детето има транспониране на великите кораби, следното видео ще покаже:

Предотвратяване на заболяванията

Чрез зачеването на детето е необходимо сериозно да се подготви, да разгледа здравето, да следва препоръките на специалистите. По време на бременност трябва да се избягват ситуации, които са вредни:

 • бъдете на места с лоша среда,
 • не контакт с химикали
 • не подлежи на вибрации, йонизиращи лъчения;
 • хапчета, ако е необходимо, да се консултират от специалист;
 • вземат предпазни мерки за избягване на инфекциозни заболявания.

Но ако патологията се е случила, най-добрият вариант е да я откриете преди раждането на детето. Следователно, трябва да се наблюдава по време на раждането.

усложнения

Колкото по-дълго детето живее без корекция, толкова повече тялото се адаптира към ситуацията. Левият вентрикус свикна с намаленото натоварване и правото да се увеличи. При здрави хора натоварването се разпределя в обратна посока.

Намаленото натоварване позволява на вентрикула да намали дебелината на стената. Ако е късно да се направи корекция, тогава лявата камера след процедурата може да не се справи с новия товар.

За да избегнете това, много клиники използват:

 • специален метод за зашиване на елементите, като се има предвид по-нататъшното нарастване на линията;
 • за протези използващи естествени материали.

перспектива

След извършване на коригираща операция, положителни резултати се наблюдават в 90% от случаите. Тези пациенти след процедурата изискват дългосрочно наблюдение от специалисти. На тях се препоръчва да не се излагат на значително физическо натоварване.

Без квалифицирани грижи, новородените с плавателни съдове, изселени от природата, умират в първия месец от живота си до 50%. Останалите пациенти живеят предимно не повече от една година поради хипоксия, който напредва.

Колко опасно е транспортирането на великите съдове при бебетата?

Патологията, при която новородено аорта се разклонява от дясната, а белодробната артерия от лявата камера (LV) на сърцето се нарича транспозиция (пермутация) на великите съдове. Тази вродена аномалия се отнася до тежък порок с цианоза на кожата ("синьо"). Хирургичното лечение се извършва незабавно след откриването, без него шансът детето да живее до една година е ниско.

Прочетете в тази статия.

Причините за развитието на транспонирането на великите съдове

Нарушаването на местоположението на големи съдове се извършва през първите 7 - 9 седмици от бременността поради генни дефекти. Това се случва, когато генетичното предразположение или влиянието на неблагоприятните фактори. Те включват:

 • грип, рубеола, морбили, херпес и варицела вируси;
 • сифилис;
 • захарен диабет;
 • токсикоза;
 • експозиция;
 • приемане на алкохол, лекарства;
 • тютюнопушенето;
 • забележима липса на витамини;
 • възраст на майката след 35 години.

Една от вродените хромозомни аномалии, възникващи при съдовата трансплантация, е синдромът на Даун.

Нарушаването на местоположението на аортата и белодробната артерия се свързва с обратното огъване на преградата между тях. Последните проучвания показват, че тази патология се формира, когато артериалният ствол е ненормално разделен.

Препоръчваме да прочетете статия за вродени сърдечни дефекти. От него ще научите за причините за външния вид и механизма на развитие, класификацията и признаците на сърдечно-съдови заболявания, възможностите за лечение и прогнозата за пациентите.

И тук повече за открития аортен канал.

TMS класификация на плода

Структурата на сърцето с ненормалното положение на съдовете не винаги е една и съща. Ето защо се идентифицират няколко вида недостатъци.

общо

При този вариант всички части на сърцето се намират правилно, но аортата излиза от дясно, а белодробната артерия идва от НН. Плодът се развива без отклонения, тъй като кръвта се движи през тялото през функциониращия канал на Botallov. В този период няма белодробно кръвообращение. В допълнение към класическата форма, атриума, вентрикулите, в изолация или в комбинация с големи съдове, могат да променят местата си.

непълен

С изхвърлянето на два съдови ствола от десния или левия вентрикул, или ако единият от тях е разположен нормално и вторият идва от двете части на сърцето наведнъж, се диагностицира непълно транспониране. Продължава по-благоприятно в случай, че артериалната кръв все пак попадне във вътрешните органи.

Коригирана

При този тип дефект не само съдовете, но и вентрикулите променят местоположението си. Ето защо артериалният и венозен кръвен поток в правилната посока. Симптомите на транспониране не могат да бъдат нито преди, нито след раждането. Хемодинамичните аномалии се определят от други аномалии на сърцето.

Видове транспониране на великите съдове

В комбинация с други ХБН

Това е рядък случай на недостатък, когато води до пълна нежизнеспособност в изолирана форма и в комбинация с дефекти на прегради или отворен овален прозорец (канал) дава възможност да се компенсират нарушенията на образуването на кръвоносни съдове. Такива форми са подчертани:

 • с дупка в преградата,
 • с отворен прозорец, Botallovym канал.

Характеристики на хемодинамиката при новородени

Животът на дете със сърдечен дефект зависи изцяло от формата на транспонирането и наличието на послание между двете кръгове на кръвотока. Ако те не са там (пълно пренареждане на съдовете), смъртта на новороденото е неизбежна.

В ролята на комуникациите, възстановяването на хемодинамичното разстройство на артериалните и венозните кръгове може да бъде:

 • отворен канал или овален прозорец;
 • дефекти на преградите;
 • малформации на бронхиалните съдове.

Най-добрият вариант за децата са големите отвори между вентрикулите или предсърдията, които позволяват на кръвта да тече и в двете посоки, които му позволяват да се смесва. Умерено стесняване на белодробната артерия предотвратява преливането на белите дробове, а състоянието на детето е задоволително.

Симптоми и признаци на патология

Новородените обикновено се раждат в подходящо време, теглото им е нормално или леко се увеличава. Но след отварянето на белите дробове и пускането на белодробното кръвообращение, дефицитът на кислород прогресира в кръвта. Това води до затруднено дишане, интензивна цианоза на кожата, сърцебиене.

От първите седмици от живота, циркулаторната недостатъчност се увеличава:

 • разширени камери на сърцето, черен дроб;
 • подуване;
 • крайните фаланги на пръстите се деформират;
 • забележимо сърце гърбица.

При коригирано транспониране, което не е придружено от други аномалии, пациентите може да не се оплакват, растежът и развитието се извършват в съответствие с възрастовите норми. При диагностициране на ЕКГ има признаци на атриовентрикуларен блок, епизоди на тахикардия.

Погледнете видеото за транспонирането на великите плавателни съдове в децата:

Диагностични методи

При изследване на дете в майчинска болница педиатърът открива признаци на нарушен вътресъдов и системен кръвоток:

 • подсилен сърдечен ритъм
 • кожна цианоза,
 • и двата тона са интензивни
 • шум по време на систол и преминаване на кръв през отворите вътре в преградата.

След 1 месец се появяват конфигурациите на сърдечните промени и признаците на белодробна хипертония. Тези допълнителни методи за изследване могат да потвърдят следното:

 • Радиография: сърцето е оформено като яйце, размерът му е по-голям от нормалното, съдовият пакет се стеснява в предната издатина и се разширява в страничната проекция.
 • Ултразвук на сърцето: анормалното положение на съдовете, камерата се разширява, стените се хипертрофизират. Симптомите на аномална структура на дяловете.
 • Изследване на кухините: липса на кислород в лявата половина и излишък в дясно, налягането в дясната камера не се различава от аортната.
 • Контрастиране на вентрикулите, атриума, аортата: контрастът преминава от лявата половина към белодробния ствол, а от дясната половина до аортната.

Операция като спешна помощ за бебето

С пълното движение на главните съдове операцията се извършва според жизненоважни показания - колкото е възможно по-скоро.

Единственото ограничение е високото ниво на белодробна хипертония. Простагландин (вазапростан или алпростан) помага да се предотврати затварянето на аортния канал в етапа на предоперативна подготовка.

Тези видове хирургично лечение на транспортирането на големите съдове се използват:

 • ендоваскуларно разширение на балона на овалния прозорец, Botallova канал;
 • отстраняване на част от преградата между атриума;
 • преструктуриране на кръвния поток в атриума за преразпределение на артериалната и венозна кръв. Създава се канал, по който движението на кръвта се заглажда.

Възможни усложнения след това

Локализацията на съдовите стволови клетки близо до клетките на синусовия възел може да доведе до постоперативна слабост на генерирането на сигнал. Последица е и стесняването на белодробните или кухи вени, трайните части на вентрикулите.

Прогнозата за новороденото

Най-неблагоприятната прогноза с изолирано пълно транспониране на големи артерии. През първите седмици от живота, половината от бебетата умират, само една трета живеят до една година. Причините за смъртта са прогресивно потискане на кислорода от всички вътрешни органи, мозъка, сърдечна декомпенсация, респираторна ацидоза (подкисляване на кръвта).

Успешната кардиохирургия е почти 90% от случаите. След лечението в болницата тези деца трябва да останат под непрекъснат надзор на кардиолог, не им се препоръчва интензивно физическо натоварване, се провежда курсова профилактика на бактериален ендокардит.

Препоръчваме да прочетете статията за сърцето вдясно. От него ще научите за причините за анормалното положение на органа, симптомите на декстрокардия, диагностиката и методите на лечение.

И тук е повече за синдрома на Марфан.

Транспонирането на великите съдове се нарича комплексен вроден дефект. Когато има 2 изолирани кръга на кръвообращението - артериална и венозна, аортата излиза от дясната камера, а белодробната артерия - от ляво.

Ако няма връзки (отвори на прегради, отворен прозорец, канал), бебетата умират след раждането поради кислородно гладуване. С коригирания вариант, ходът на заболяването и прогнозата са по-благоприятни. За лечение, сърдечната операция се извършва по спешност.

Кардиолог в доста възрастен период може да разкрие сърцето вдясно. Тази аномалия често не е животозастрашаваща. Хората, които имат сърце в дясно, трябва просто да предупреждават лекаря, например, преди да извършат ЕКГ, тъй като данните ще бъдат малко по-различни от стандартните.

Поради вътрешни проблеми (дефекти, нарушения) може да бъде открит натоварването на дясното предсърдие на ЕКГ. Признаците на повишен стрес се проявяват от замаяност, недостиг на въздух. Детето има ХБН. Симптоми - умора, жълтеникавост и други.

Особено тежка малформация на общия артериален багажник се открива дори при плода. Въпреки това, във връзка със старото оборудване може да се намери вече в новороденото. Тя е разделена на типове PRT. Причините могат да бъдат както наследствени, така и в начина на живот на родителите.

Детските вродени сърдечни дефекти, чиято класификация включва разделянето на синьо, бяло и др., Не са толкова редки. Причините са различни, знаците трябва да бъдат известни на всички бъдещи и настоящи родители. Каква е диагнозата на клапните и сърдечните дефекти?

Реконструкцията на съдовете след тяхното разкъсване, нараняване, образуване на кръвни съсиреци и др. Операциите на съдовете са доста сложни и опасни, те изискват висококвалифициран хирург.

Циркулацията на новороденото и на плода варира в кръг, защото последният временно не функционира белите дробове. Характеристиките на плодородното и преходно кръвообращение също се появяват. Разстройството причинява цианоза / цианоза на кожата.

Хипертрофия на лявото предсърдие може да се развие поради проблеми по време на бременност, високо кръвно налягане и т.н. Отначало, признаците могат да останат незабележими, ЕКГ ще помогне да се разкрият дилатация и хипертрофия. Но как да се лекува, зависи от състоянието на пациента.

Физическите ефекти върху кожата могат да причинят съдово увреждане. Може да се повредят артериите, вените, кръвоносните съдове на главата и шията, долните и горните крайници. Какво да правя?

Увреждането на сърцето с нарушено кръвообращение се нарича кардиомиопатия при деца. Тя може да бъде разширена, хипертрофична, рестриктивна, първична и вторична. Симптомите се появяват като стандартен набор от симптоми на сърдечна недостатъчност. Открита от Холтър, на ултразвук. Лечението може да включва операция.

Транспониране на великите съдове: симптоми и лечение

Транспонирането на великите съдове - основните симптоми:

 • Сърцебиене
 • Разширен черен дроб
 • Недостиг на въздух
 • Загуба на апетит
 • Подуване на крака
 • Цианоза на кожата
 • Увеличен корем
 • Сървъра промърмори
 • Разширено сърце
 • Запалете физическото развитие
 • Оток на ръцете
 • Увеличете гръдната кост
 • Лошо увеличение на теглото
 • Патология на пръстите на крайниците

Транспонирането на великите съдове е критична сърдечна патология, която се проявява от раждането. В такова заболяване е голям и белодробната циркулация в тялото работи с липсата на взаимодействие с друг: кръвта от дясната камера и преминава в артерията на широка гама от кръвообращението, и кръв потоци от лявата камера в белите дробове, а за да се обогати на кръвта с кислород.

Транспонирането на големите съдове в плода не причинява неудобства за него, тъй като в утробата кръвта не преминава през голямото кръвообращение. За родено дете е необходимо поне част от венозната кръв да се поддържа с кислород, за да се поддържа жизненоважна активност. В такива случаи вродени патологии от различно естество могат да бъдат спасение. Дефектното състояние на междинната септума с наличието на лумен в нея позволява на кръвта да комуникира помежду си.

От групата на дефектите на сърдечния мускул, наречени "единична камера", тази патология е най-честата атака и възниква в 74-79% от случаите. Болестта се диагностицира при жената три пъти по-малко, отколкото при мъжете. По отношение на медицинската статистика този дефект е 40% сред всички сърдечни дефекти. Въз основа на Международната класификация на болестите ICD-10, кодът Q25.8 е определен за заболяването.

етиология

Първите два месеца от живота на плода включват формирането на различни органи, включително големите съдове. Досега не са установени точни причини, които да повлияят на анормалното образуване на съдове, но съществуват редица фактори, които имат отрицателен ефект върху развитието на вътрешните органи на плода по време на бременност:

 • предразположение към патология на генетично ниво;
 • никотин;
 • пиене на алкохол;
 • нездравословна диета;
 • контакт с химикали;
 • ранна токсикоза;
 • изразен дефицит на витамини;
 • наличието на сериозни хронични процеси в тялото;
 • употреба на наркотични вещества;
 • излагане на йонизиращо лъчение;
 • приемане на лекарства без лекарско предписание;
 • липса на лечение на диабет при бременна жена;
 • Възрастта на бъдещата майка е над четиридесет години.

Също така, отрицателното въздействие върху здравето на плода може да бъде повлияно от трансфера на такива заболявания като:

Транспонирането на големите съдове в новородените може да бъде диагностицирано в присъствието на други хромозомни аномалии, например синдрома на Даун.

класификация

Специалистите класифицират следните видове патологични състояния:

 • транспортиране на големите съдове, което е придружено от хиперволемия или недостатъчен кръвен поток в белите дробове;
 • патологията на големите съдове, която е придружена от намаляване на кръвния поток в белите дробове.

Патологията, придружена от хиперволемия или недостатъчен обем на белодробния кръвоток, се проявява:

 • с дефект на предсърдния септус;
 • с дефект на предсърдната сепса или отворен овален прозорец (просто транспониране на големите съдове);
 • с отворен артериален канал или допълнителни комуникации.

Следващият вид патология се характеризира с наличието на:

 • стеноза на външния тракт на лявата камера;
 • предсърден септален дефект и стеноза на външния канал на левия вентрикул (коригирано транспониране на големите съдове).

При здрав човек, белодробният багажник се пресича с аортата и ако има такава патология, те са успоредни един на друг.

Патологичният феномен също се класифицира в зависимост от местоположението му:

 • D-вариант (белодробен багажник вляво от аортата);
 • L-вариант (белодробен багажник отдясно на аортата).

В 60% от случаите има пациенти с L-вариант, при 40% - с D-вариант.

симптоматика

По правило транспортирането на големите съдове при деца се появява почти веднага след раждането, но има случаи, когато първите симптоми се появяват спонтанно само след като овалният прозорец и артериалният канал са затворени.

Клиницистите идентифицират следните признаци на заболяване:

 • синкав оттенък на кожата;
 • увеличаване на размера на черния дроб;
 • появата на недостиг на въздух;
 • леко систолично мърморене от лявата страна на гръдния кош;
 • увеличение на сърдечния ритъм;
 • увеличаване размера на сърдечния мускул;
 • патология на пръстите на крайниците;
 • липса на апетит;
 • коремна капка;
 • оток на ръцете и краката.

В случай, че детето оцеля без корекция на транспонирането, се отбелязва:

 • физическо забавяне;
 • лошо увеличаване на теглото;
 • увеличаване на гръдната кост.

Когато малкият кръг се напълва с кръв и в същото време няма белодробна стеноза, често се развива пневмония.

диагностика

По време на развитие на плода патологичното състояние на сърдечния мускул може да бъде идентифицирано в утробата, но ако това не е забелязано, се планират следните проучвания:

 • ехокардиография (способност за откриване на анормална локализация на кръвоносни съдове);
 • Рентгеново изследване (способността да се изясни размера на сърдечния мускул и специалните разлики в кръвоносните съдове);
 • катетеризация (възможността за подробно разглеждане на структурата на сърдечните камери при въвеждане на катетър в нейната област);
 • ангиография (способността да се инспектират съдовете, използващи контрастен агент);
 • електрокардиограма (способност за оценка на електрическия потенциал на миокарда);
 • компютърна томография или позитронна емисионна томография (способността да се диагностицира хода на свързаните патологични процеси).

От лабораторни изследвания задължително се назначават:

 • пълна кръвна картина;
 • анализ на газовия състав на кръвта (способността да се проследява насищането на кръвта с кислород).

Ако заболяването е било открито при бременна по време на ултразвукова диагностика, възниква въпросът за прекратяване на бременността, тъй като след раждането бебето ще се нуждае от незабавна операция, която се извършва само в специализирани лечебни заведения. Въпреки това, ако майката настоява за носене на плода, тя трябва да бъде изпратена в специализирана болница за майчинство, където след раждането ще са възможни необходимите диагностични методи.

лечение

Борбата срещу транспонирането предполага изключително хирургично лечение, но също така е възможно да се подкрепи детето през този период чрез медикаменти.

Помощта за наркотици е спомагателна. В предоперативния период може да се приложи простагландин Е1, за да се предотврати запушването на артериалния канал, за което е обичайно да се затваря след раждането на бебето. По този начин можете да разширите жизнеспособността на операцията.

Обикновено лечението се извършва на два етапа:

 • Процедура на Rashkind;
 • операция Zhatene.

Процедурата на Rashkind трябва да се извършва веднага след раждането на бебето. Състои се от въвеждане на катетър със специален балон в района на местоположението на сърцето, който набъбва в овалния прозорец и е пречка за неговата свръхрастеж.

Операция "Ятени" цели цялостна корекция на всички проблеми в сърцето. Провежда се, като се използва вътрешно кръвообращение. Препоръчва се операцията да се извършва през първия месец от живота на новороденото.

Ако терапията не се извършва в продължение на дълго време след раждане (1-1.5 години) се счита невъзможността на по-нататъшното му изпълнение, както има камерна привикване да доставят товара, и те не могат да се справят с корекцията. Въпреки това, лекарите са открили начин за излизане от тази ситуация - операция за промяна на посоката на кръвния поток: в белодробната циркулация венозна кръв ще мине, и голям - артериална.

Степента на смъртност след операцията е 10%.

Транспонирането на големите съдове може да доведе до различни усложнения:

 • кислородно гладуване на тъканите (развитието на телесните тъкани се забавя поради липса на кислород в тях);
 • сърдечна недостатъчност (състояние, при което сърдечният мускул не може да осигури нормален кръвен поток);
 • увреждане на белите дробове (ниското съдържание на кислород в кръвта провокира увреждане на белодробната тъкан, което прави процеса на дишане по-сложен).

След като се подложи на операция за коригиране на патологията, следните усложнения могат да се появят в живота на детето:

 • валвен клапан на сърдечния мускул;
 • стесняване на коронарните артерии (артериите, които насищат сърцето);
 • нарушение на сърдечния ритъм (аритмия);

Има и слабост в сърдечната дейност, която провокира сърдечна недостатъчност.

предотвратяване

След коригиращата операция за детето е необходимо:

 • наблюдение на живота от кардиолог;
 • елиминирайте тежките упражнения;
 • придържайте се към здрав сън (8 часа);
 • спазвайте правилното хранене.

На възрастни се препоръчва спазването на същите дейности.

Прогнозата при липса на своевременно лечение е неблагоприятна: половината от пациентите умират в рамките на един месец след раждането и 2/3 умират преди годината.

След операцията прогнозите са много по-комфортно. При трудни ситуации добри резултати се наблюдават при 70% от пациентите, а в случай на прости дефекти - при 90%.

Транспонирането на великите съдове е сериозно сърдечно заболяване, което изисква задължително хирургично лечение и навременна сърдечна грижа.

Ако смятате, че имате транспортиране на големите съдове и симптомите, характерни за тази болест, лекарите могат да ви помогнат: кардиолог, общопрактикуващ лекар, педиатър.

Също така предлагаме да използвате нашата онлайн услуга за диагностика на заболявания, която избира възможни заболявания въз основа на въведените симптоми.

Сърдечни дефекти са аномалии и деформации на отделните функционални части на сърцето: клапани, прегради, отвори между съдовете и камерите. Поради неправилното им функциониране, кръвообращението се нарушава и сърцето престава да изпълнява напълно своята основна функция - доставката на кислород за всички органи и тъкани.

Разширената кардиомиопатия е патология на главния мускул на сърцето, което води до значително увеличаване на нейните камери. Това води до нарушаване на функционирането на сърдечните камери. Болестта може да бъде както първична, така и вторична. В първия случай, факторите на възникване понастоящем остават неизвестни, а във втория - развитието му се предхожда от появата на други заболявания.

Хепатореналният синдром е бързо прогресивно разстройство на бъбреците, което се развива на фона на патологиите на този орган, портална хипертония и други процеси. Болестта е особено опасна, тъй като без специфично лечение смъртоносният резултат се проявява в рамките на няколко седмици.

Сърдечната тампонада е сърдечно заболяване, което се характеризира с нестабилна хемодинамика и натрупване на течност в перикарда. Това нарушение може да бъде причинено от нараняване на гръдния кош или самия мускул. В този случай кръвта се натрупва в областта на перикарда, което води до тампонада.

Перикардитът е сърдечносъдово заболяване, което се характеризира с наличието на възпалителни процеси във външната мембрана на сърцето - перикарда. Перикардът напълно обгръща сърцето и е прикрепен към гръдния кош, с съдове и диафрагма, простираща се от сърцето. Тази черупка е предназначена да предпазва сърцето от разтягане по време на тежки товари, както и да избягва изместването на сърцето от нормалното му положение в гърдите. Перикардът се състои от два слоя: единият е здраво закрепен към сърдечния мускул, а вторият заобикаля сърцето доста свободно. Между тях има флуид, който намалява триенето между слоевете по време на движенията на сърцето.

С упражняване и умереност, повечето хора могат да направят без медицина.

В Допълнение, Прочетете За Съдове

Защо хематокритът се понижава в кръвта, какво означава това?

Хематокритът е индикатор, който определя общото количество на червените кръвни клетки (червените кръвни клетки). Измерен в проценти. Определя се чрез общ кръвен тест.

Необходимо ли е лечение на пролапса на митралната клапа на втората степен?

Колко опасно е пролапса на митралната клапа 2 градуса? Имате ли нужда от специално лечение? За да разберем това, ние се обръщаме към основната терминология на патолозите, техните причини и проявления.

до и в

окото на обръча• основна (разговорна)• изтъкана тъкан за бродиране с коприна и вълна• Рядка мрежа с разчистена или залепена тъкан за бродиране в клетките• мрежа, силно монтирана тъкан• шаблон за бродерия

Смущава по тялото без причина

Сблъсъци от натъртвания или "спечелени" през есента не изненадват никого. Нали ви се струва, че има натъртване - тук е, лилаво и болезнено - и няма спомен откъде е дошло, нали?

Ниско систолично налягане

Повишената умора, летаргия и слабост са няколкото признаци, които определят ниското систолично налягане. Сърцето ни върши страхотна работа, пълна с кислород цялото тяло. Силата, с която поема кръвта и определя скоростта на систоличното налягане.

Аневризъм на предсърдната септума (WFP): причини и лечение

От тази статия ще научите: какво е аневризма на предсърдната септума (съкратено като WFP), нейните видове. Причини за патологията, какви са симптомите.